KarriereStart 2018

- Vzdelání + studium, Další vzdelávání + personál, Zakládání + podnikání - Veletrh vzdelání, zamestnání a zakládání podniku v Sasku

Milí zájemci,

„samostatné vytvárení budoucnosti“ – pod tímto heslem se v Dráždanech mezi 19. a 21. lednem 2018 koná veletrh KarierreStart. V roce 2017 zaznamenal – jako jeden z nejznámejších veletrhu svého druhu v Nemecku. Ve vyprodaných halách se 33400 návštevníku prezentovalo 492 vystavovatelu. Neustálý príval vystavujících firem a institucí z celého Nemecka a dalších státu stejne jako prijetí návštevníky mluví za kvalitu a úspech veletrhu.

Veletrh vzdelání, pracovních príležitostí a zakládání podniku v Sasku – KarriereStart sjednocuje ruzné tematické obory vztahující se k trhu práce pod jednou strechou. Po dobu trí dnu nabízí jak žákum a vzdelávajícím se, tak i tem, kterí zahajují své povolání, profesionálum, rekvalifikovaným i tem, kterí znovu zacínají, rozmanité možnosti rozhovoru, kontaktu a ucházení se o místo k plánování každé fáze vzdelání, studia a kariéry. Pritom úzká spolupráce se silnými kompetentními partnery zajištuje aktuálnost a vysokou úroven témat vzdelávání a trhu práce.

Navštivte i Vy KarriereStart 2018 – prední veletrh se zamerením na vzdelání, pracovní príležitosti a zakládání podniku v Sasku.

Tematické obory

 • Orientace na povolání/vzdělání
  Vystavovatelé informují mladistvé ve fází orientace na povolání o různých nabídkách vzdělání, poskytovatelích odborného vzdělání, požadavcích na vzdělání a předpokladech k němu, jakož i o možnostech zahájení podnikání.
 • Studium
  Odborné akademie, odborné vysoké školy a univerzity informují o přednostech svých zařízení, o studijních směrech, obsahu studia a jeho ukončení, jakož i o předpokladech k přijetí a možnostech financování.
 • Vzdělání a povolání mezinárodně
  Školní a odborné mezinárodní zkušenosti, jakož i interkulturní kompetence zvyšují šance na získání pracovního místa na trhu vzdělání a práce. Vystavovatelé informují o možnostech a předpokladech studijních a jazykových cest, o praxi i zaměstnání za hranicemi Německa.
 • Navazující soukromé vzdělávání a vzdělávání v rámci povolání
  Vystavovatelé nabízejí podnikatelům, zaměstnavatelům a zajímajícím se návštěvníkům mnohostrannou nabídku kvalifikací a školení - od jazykových kurzů přes navazující kurzy až ke státem uznávaným odborným zkouškám zaměřeným na povolání.
 • Založení podniku/samostatnost
  KarriereStart je centrálním bodem rozjezdu pro ty, kteří se zajímají o založení podniku, zakladatele firem a podnikatele. Spojují se jednotlivé iniciativy k poradenství týkající se založení podniku – od podnikatelského nápadu přes koncept podniku až po financování a podporu, osobní rozvoj, marketing, odbyt, právo, daně a předání podniku.
 • Odborné síly/pracovní příležitosti/personál
  Zaměstnavatelé informují o předpokladech pro přijetí do zaměstnání a možnostech přímého nástupu, přestupu nebo opětovného nástupu do podniku. Nabízí náhledy do života zaměstnanců, např. nabídkami, jako jsou školení, praktikant/ka, dělník/ce studující dálkově a/nebo poskytování a poradenství s bakalářskými, magisterskými, diplomovými a promočními tématy. Zprostředkovatelé práce a poskytovatelé personálních služeb představují své nabídky pracovních míst a zaměstnání.

Otevírací doba

19. – 21. ledna 2018
Pátek: 9:00 – 17:00
Sobota/nedele: 10:00 – 17:00

Cílové skupiny návštěvníků

 • Maturanti a stredoškoláci s rodinnými príslušníky  
 • Preškolení a zájemci o další vzdelávání
 • Studenti a absolventi
 • Zamestnanci a odborné síly
 • Osoby odpovedné za personál a vedoucí síly
 • Zakladatelé existence a mladí podnikatelé
 • Zamestnavatelé a podnikatelé

Příjezd

Auto:

Dálnice A4:

 • Sjezd Dresden Altstadt
 • B 6 Směr centrum

Dálnice A 17:

 • Sjezd Dresden Südvorstadt
 • B 170
 • B 6
Anfahrt MESSE DRESDEN
Seitenanfang